Nazwa usługi: Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu: