Nazwa usługi: Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015r., poz. 225)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 583)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • ZAŁĄCZNIKI: Zaświadczenie dokumentujące powód skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
   
Opłaty: 39 zł
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania przez urząd stanu cywilnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu w terminie 14 dnia od dnia doręczenia
   
Wybór  podmiotu: