Nazwa usługi: Wniosek EDG-1
   
Kogo dotyczy: Interesanci Urzędu Gminy Klucze
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Zgodny z k.p.a.
     
  Tryb odwoławczy: -
     
  Wybór  podmiotu: